Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Begripsbepalingen

Shuttle Service Schiphol kantoorhoudend aan de Hornweg 7 te Aalsmeer.
Reiziger: Natuurlijk persoon welke telefonisch of via de website een reservering heeft geplaatst voor een parkeerservice van Shuttle Service Schiphol.
Parkeerperiode: de periode waarin het voertuig van de reiziger wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.
Shuttle parking, parkeren waarbij het voertuig van de reiziger op de Parking wordt afgeleverd en opgehaald, het voertuig wordt door een medewerker van Shuttle Service Schiphol verplaatst en geparkeerd tenzij reiziger heeft gekozen voor de optie zelf parkeren en sleutel houden. In dat geval parkeert reiziger zijn of haar voertuig op een aangewezen parkeerplaats. De reiziger(s) wordt van en naar Schiphol vervoert per shuttlebus.

Artikel 2 - De parkeerfaciliteit

De reiziger kan door het maken van een reservering bij Shuttle Service Schiphol, waarin de exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren.
De parkeerfaciliteiten voor buitenstalling bevinden zich op meerdere een afgesloten terreinen.
Shuttle Service Schiphol maakt voor het stallen van voertuigen gebruik van meerdere locaties in Aalsmeer, alle locaties bevinden zich binnen enkele kilometers van de hoofdlocatie aan de Middenweg 29.
De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te stallen.
Voor de onderhavige parkeerfaciliteit zijn een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Shuttle Service Schiphol heeft het recht een boeking af te wijzen indien door deze reservering het aantal aangewezen parkeerfaciliteiten wordt overschreden.
Shuttle Service Schiphol heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

Artikel 3 - Parkeren en retourneren shuttle

Reiziger wordt geacht op de dag van vertrek met zijn voertuig naar de parking te Aalsmeer te komen. Reiziger kan vooraf verzocht worden naar een andere locatie dan de hoofdlocatie te komen. Gevraagd wordt 15-20 minuten voor verwachte aankomst de medewerkers van Shuttle Service Schiphol hiervan telefonisch op de hoogte te stellen. Op de aangewezen locatie wordt het voertuig indien nodig verplaatst en geparkeerd. Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan de medewerker van Shuttle Service Schiphol.
Shuttle Service Schiphol heeft de beschikking over zelf parkeerplekken, deze plaatsen kunnen worden gereserveerd. Een medewerker van 247parking wijst de parkeerplaats aan, waarop klant zelf kan parkeren met behoud van de sleutel.
Een shuttlebus brengt reiziger naar de vertrekhal op Schiphol. Ten einde het gebruik van de shuttlebus optimaal te benutten kan van reiziger worden gevraagd te wachten op overige reizigers.
Retourneren: De reiziger dient Shuttle Service Schiphol, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Verzoek aan reiziger is te bellen vanaf de bagageband. Reiziger wordt met de shuttlebus van Schiphol naar de parking gebracht. Het voertuig en de sleutels worden aan de reiziger geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie. Shuttle Service Schiphol behoudt zich het recht voor het voertuig van reiziger niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.
Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor de inzet van chauffeurs en shuttlebussen. Shuttle Service Schiphol heeft een inspanningsplicht reiziger zo snel mogelijk in te plannen in de transfers, echter het kan voorkomen dat reiziger dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Shuttle Service Schiphol kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De reiziger is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt. Shuttle Service Schiphol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging ontstaan door latere transfer van en naar Schiphol, oorzaken kunnen zijn vertragingen onderweg door files, wegenbouw, ongelukken en/of vertragende weersomstandigheden.

Artikel 4 - Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren

De reiziger kan tot 8 uur voor de ingangsdatum van de parkeerperiode een reservering voor een parkeerfaciliteit maken. Het reserveringssysteem geeft direct vanzelf aan of het mogelijk is deze reservering te maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvraag van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend na telefonisch overleg, gemaakt worden.
Betaling: De reiziger kan bij het maken van de reservering de betaalwijze aangeven. Contant, afrekenen vindt plaats bij afgifte auto aan de chauffeur (heenweg). iDEAL, tijdens het maken van de reservering wordt gelijk per bank betaald. Factuur, op specifiek verzoek (met toestemming van Shuttle Service Schiphol) kan op factuur worden betaald.
De reiziger kan de reservering alleen per e-mail annuleren tot 8 uur voor aankomst bij Shuttle Service Schiphol (kosteloos annuleren geldt alleen voor parkeerduren t/m 7 dagen). Reserveringen langer dan 7 dagen kunnen niet kosteloos worden geannuleerd hiervoor geldt om toch zonder kosten te kunnen annuleren onze annuleringsverzekering, bij te boeken als optie. Zonder deze annulerings verzekering bedragen de kosten € 15,00 tenzij er geldende redenen voor annuleren kunnen worden overlegt, één en ander te beoordelen door Shuttle Service Schiphol. Wijzigingen van de overeenkomst kunnen alleen via e-mail of schriftelijk worden doorgegeven tot 24 uur voor aankomst bij Shuttle Service Schiphol.
In geval van No Show (niet komen opdagen) zonder reden van opgaaf brengt Shuttle Service Schiphol de volgende kosten in rekening, gereserveerde parkeerplaats € 10,00 + chauffeurs kosten € 15,00 totaal € 25,00
Bij betaalde annuleringen wordt het volledige bedrag minus de annuleringskosten terug gestort, mits vallend binnen genoemde 7daagse periode of met een afgesloten annuleringsdekking.
Shuttle Service Schiphol behoudt het recht de tarieven te wijzigen. De wijziging wordt niet in aanmerking gebracht bij eerder gemaakte reserveringen.

Artikel 5 - Privacy

247 Parking respecteert uw privacy. Daarom verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden.

Artikel 6 - Verplichtingen, bevoegdheden reiziger

Reiziger dient alle apparatuur (elektronica) te hebben uitgeschakeld. Shuttle Service Schiphol zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig niet start, zal Shuttle Service Schiphol geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de reiziger dit wenst. Het risico ligt dan bij de reiziger die Shuttle Service Schiphol opdracht heeft gegeven.
Reiziger dient bij aankomst de autosleutels af te geven aan Shuttle Service Schiphol.
Uitzondering indien reiziger heeft gekozen voor zelf parkeren, kan reiziger sleutels houden.
Reiziger dient er voor te zorgen geen waardevolle spullen in de auto achter te laten.
Reiziger dient zorg te dragen dat het voertuig tijdens de reserveringperiode, afdoende verzekerd is.
Reiziger dient zorg te dragen voor aanwezigheid kentekenbewijs in de auto.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

247parking zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de reiziger aan Shuttle Service Schiphol onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Shuttle Service Schiphol voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
Shuttle Service Schiphol heeft de bevoegdheid en het recht de auto van de reiziger te verplaatsen.
Shuttle Service Schiphol is niet aansprakelijk voor directe door de reiziger geleden vermogensschade uitsluitend met betrekking tot de auto die te wijten is aan opzet of grove schuld van Shuttle Service Schiphol of haar medewerkers.
Shuttle Service Schiphol is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het voertuig van de reiziger die ontstaan tijdens het vervoer naar en/of in de periode dat het voertuig geparkeerd staat en/of vervoer van- en naar de diverse parkeerlocaties. Parkeren gebeurt op eigen risico van de reiziger. Reiziger wordt geacht zijn voertuig afdoende te hebben verzekerd. Shuttle Service Schiphol is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor diefstal. Diefstal voor, tijdens of na de parkeerperiode kan niet op Shuttle Service Schiphol verhaald worden.
Indien de reiziger tracht aan te tonen dat zij schade heeft geleden door een fout die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden en/of als gevolg van een toerekenbaar tekort schieten van Shuttle Service Schiphol, dan nog is Shuttle Service Schiphol niet voor die schade aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld, dan voor zover haar verzekering de schade vergoed.
Voor vermogensschade ontstaan door niet tijdig kunnen inchecken kan Shuttle Service Schiphol niet aansprakelijk worden gesteld. De verantwoording tijdig op Schiphol aanwezig te zijn ligt bij de reiziger. Aansluitend op voorgaande wordt door de meeste vliegmaatschappijen aan hun reizigers gevraagd 2 tot 2,5 uur van te voren aanwezig te zijn om te kunnen inchecken.

Artikel 8 - Vervaltermijn

Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de reiziger uit welken hoofde ook jegens Shuttle Service Schiphol in ieder geval na het verstrijken van drie maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat reiziger deze rechten en/of bevoegdheden jegens Shuttle Service Schiphol kan aanwenden.

Artikel 9 - Extra diensten: compensatiecheck

Shuttle Service Schiphol tracht haar klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. In dit kader biedt Shuttle Service Schiphol naast parkeergelegenheid en/of valet en/of shuttle parking ook aanvullende diensten aan die betrekking hebben op een verbetering van het gehele reistraject van haar klanten gedurende de periode dat zij van de diensten van Shuttle Service Schiphol gebruik hebben gemaakt. Een van deze extra diensten is het controleren of reizigers in aanmerking komen voor compensatievergoeding van een luchtvaartmaatschappij, indien er sprake is geweest van vertraging, annulering of overboeking (zoals geregeld in (luchtvaart) Verordening (EG) Nr. 261/2004 of soortgelijke regelgeving). Shuttle Service Schiphol tracht zo kort mogelijk nadat een dergelijke gebeurtenis is opgetreden, haar klanten daarover te infomeren.

Shuttle Service Schiphol maakt voor de uitvoering van deze extra dienst gebruik van een in reisrecht gespecialiseerde partij, namelijk Claimingo B.V. te Utrecht. Als uit de gegevens van Shuttle Service Schiphol blijkt dat haar klanten in aanmerking komen voor compensatievergoeding, dan zal Shuttle Service Schiphol haar klanten vervolgens doorverwijzen naar Claimingo. Claimingo zal op verzoek van Shuttle Service Schiphol telefonisch (dan wel schriftelijk) contact zoeken met klanten die in aanmerking komen voor compensatievergoeding.

Artikel 10 - Toepassingsrecht, slotbepaling

Op alle rechtsverhoudingen tussen Shuttle Service Schiphol en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Het copyright van het materiaal op deze website is eigendom van 247parking.

Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens doorgegeven worden aan Aviclaim B.V. zodat zij kan controleren of de ingevoerde vluchten vallen onder wetgeving 261/2004. Daarnaast mag de bovengenoemde partij mij informeren als ik mogelijk recht heb op compensatie.

Parkeerlocatie (hoofd)

Middenweg 29a
1432 DE, Aalsmeer

Telefoon: 06-14602360
E-mail: info@shuttleserviceschiphol.com

KvK: 51366819
Bank: NL96 RABO 0158 6488 11